Magnolia beschikt over een beschermde afdeling waar gedesoriënteerde bewoners en hun familie kunnen rekenen op een persoonlijke aanpak.  Mensen met dementie vereisen na verloop van tijd een meer gespecialiseerde begeleiding. Minder zelfstandig kunnen zijn, het verlies van het eigen "ik" en de verandering in de relatie met de anderen, maken opvang in een veilige omgeving noodzakelijk.

Een beschermde afdeling waar ruimte is voor een warm en gezellig familieleven is onze prioriteit. De vertrouwelijke sfeer en het respect voor de eigen waarden zorgen voor een aangenaam verblijf waar het "thuis"-gevoel overheerst.

Aangepaste activiteiten zoals o.m. gymnastiek, zang, workshops rond geheugen en taal, "snoezelen", een techniek waarbij door prikkeling van de zintuigen rust en welbehagen wordt gecreëerd, maken deel uit van de dagelijkse beleving. Een gespecialiseerd zorgteam (verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeut, kinesitherapeut...) staat in voor de nodige omkadering.

De prijzen van deze kamers zijn dezelfde als die van de andere kamers in het woonzorgcentrum.