FAQ bezoeken aan Magnolia – update 1 juli  2020

Welke bezoeken zijn toegelaten? 
Vanaf maandag 22 juni zijn er bezoeken toegelaten in de rusthuizen, dus ook in Magnolia. Zowel familie als vrienden kunnen op bezoek komen in Magnolia. Bezoekers moeten zich aan strikte veiligheidsmaatregelen houden waaronder een masker dragen en de handen wassen/ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van Magnolia. 
Bewoners mogen vanaf 1 juli 2020 ook buiten Magnolia op bezoek gaan. Zie meer in onze FAQ bezoeken van bewoners buiten Magnolia. 

Wie mag er op bezoek komen? 
Naasten en familie, en dit enkel op afspraak, mogen op bezoek komen. Er mogen maximaal 2 personen gelijktijdig op bezoek komen. Er zijn 10 bezoekers per dag per dienst toegelaten. Om iedere bewoner de kans te geven om bezoek te ontvangen vragen we om slechts met 1 persoon gelijktijdig te komen. Kinderen mogen op bezoek komen indien ze vergezeld worden door een volwassene en worden meegeteld in het maximum van de 2 personen die gelijktijdig op bezoek komen. Deze personen moeten in goede gezondheid verkeren, mogen niet ziek zijn of enig symptoom van ziekte vertonen (niezen, hoesten, koorts, maag-darm last, kort van adem, … ), dragen een stoffen of chirurgisch  mondmasker en volgen de instructies. De bezoeker moet ook in staat zijn om de instructies van het personeel nauwgezet te volgen. 


Wanneer vinden de bezoeken plaats? 
De bezoeken vinden plaats elke dag (ook op zaterdag en zondag) tussen 14u en 15u45 na afspraak. Het bezoek is vrij om aan te komen tussen 14u en 15u45, maar mag niet voor 14u komen en moet om 15u45 Magnolia verlaten. Zij die om 14u komen kunnen tot 15u45 blijven en zo 1u45 op bezoek komen. Zij die om 15u komen kunnen slechts 45 minuten op bezoek komen. 


Ik wil graag op bezoek komen, wat moet ik hiervoor doen? 
Je kan vragen om een bezoek in te plannen via e-mail receptie@magnolia-jette.be. Gelieve duidelijk te vermelden wie je wenst te bezoeken, kamernummer, dienst, wat je relatie is met de bewoner (kind, partner, vriend, …)  en of je alleen of met 2 personen op bezoek komt. Je reserveert het bezoek bij voorkeur via e-mail, maar wij zijn ook telefonisch bereikbaar voor zij die niet over een mail beschikken op het nummer 02/421.00.20 (normale nummer van de receptie van Magnolia)


Wie mag er niet op bezoek komen? 
*Personen die enig symptoom van ziekte (niezen, koorts, hoesten, maag-darm last, … ) vertonen 
*Personen die niet in staat zijn de richtlijnen van hygiëne of instructies van het personeel op te volgen


Hoe bereid ik me best voor op een bezoek? 
Als je op bezoek komt in Magnolia dan pas je een strikte handhygiëne toe en doe je ten alle tijde aan social distancing. 
U draagt een chirurgisch of stoffen mondmasker. FFP2 of andere maskers zijn niet toegelaten. 
U draagt geen juwelen aan handen en/of polsen. 
Magnolia heeft een kleine voorraad mondmaskers ter beschikking aan de receptie. Deze kunnen aangeschaft worden tegen 1€  per stuk. 
U neemt zo weinig mogelijk mee naar binnen. Handtassen, zakken, … laat je best thuis of in de wagen. 


Wij zijn met meerdere familie leden, mogen we allemaal op bezoek komen bij onze ouder(s)? 

Er worden maximaal 2 personen per bewoner toegelaten. Andere familie leden kunnen natuurlijk op een andere dag (van dezelfde week) op bezoek komen na afspraak. 


Hoe vaak kan ik op bezoek komen? 
In principe en op afspraak kan u zo vaak op bezoek komen als u wenst. Uiteraard willen we al onze bewoners de kans geven op een bezoek en zullen we, afhankelijk van de aanvragen, een beperking moeten opleggen op het aantal bezoeken. Wij voorzien 10 bezoekers per dag per dienst, in totaal dus 60 bezoekers per dag. Als de bewoners elk 2 bezoekers per dag wensen te ontvangen dan kunnen er slechts 5 bewoners per dienst per dag een bezoek ontvangen. Als de bewoners elk slechts 1 bezoeker per dag wensen te ontvangen dan kunnen er 10 bewoners per dag en per dienst een bezoek ontvangen. 


Ik wil graag iets meebrengen voor een bewoner, kan dit? 

Je kan zeker iets meebrengen voor een bewoner van Magnolia, zoals droge voeding, dranken, lectuur of hobby materiaal. Deze items mogen rechtstreeks overhandigd worden aan de bewoner of in de kamer geplaatst worden. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die de items meebrengt om te zorgen dat de items hygiënisch en in goede conditie zijn. 


Ik wil graag iets aannemen van een bewoner, kan dit?

Je mag items aannemen van een bewoner. Ook de vuile was mag rechtstreeks opgehaald worden in de kamer van de bewoner. 


Mag ik de was ophalen op hetzelfde moment als ik op bezoek kom? 
Je mag de was tijdens het bezoek rechtstreeks in de kamer van de bewoner ophalen tijdens het bezoek. De was hoeft niet langer via de receptie te passeren. Het systeem om de was via de receptie op te halen en te brengen zal worden afgebouwd.


Waar vinden de bezoeken plaats? 
Bezoeken vinden plaats in de kamer van de bewoner, in onze tuin of in de cafetaria, aan u de keuze. 


Is er de mogelijkheid om iets te eten en/of te drinken tijdens het bezoek? 

Er is de mogelijkheid om iets te eten en/of te drinken tijdens het bezoek. Dit kan bij bezoek in de tuin of in onze cafetaria. De cafetaria van Magnolia is geopend tussen 15u en 15u30 voor take away. Je kan natuurlijk ook zelf iets meebrengen (zonder gebruik te maken van bestek of borden van Magnolia) of iets uit onze automaat halen. Roken is nog steeds niet toegestaan. 


Kan ik als bezoeker gebruik maken van de sanitaire ruimte van Magnolia, om bijvoorbeeld handen te wassen of naar het toilet te gaan? 
Bezoekers hebben enkel toegang tot de cafetaria, de binnentuin of de kamer van een bewoner. Voor het ontsmetten van de handen is er alcohol gel beschikbaar aan de receptie en elders in het gebouw. Wij stellen de toiletten recht tegenover de cafetaria ter beschikking voor bezoekers. Alle andere toiletten zijn niet toegankelijk voor bezoekers. 


Ik zou graag de kamer van een bewoner wat opruimen, kleding sorteren, … Kan dit? 
Ja dit kan, onder de hoger vermelde voorwaarden van bezoek, zoals het nemen van een afspraak. 


Ik ben belet op de momenten dat er bezoek toegelaten is in Magnolia, kan ik ook op een ander moment komen? 

Er is elke dag bezoek mogelijk in Magnolia. Mochten de voorgestelde momenten echt niet lukken, dan kan u contact opnemen met de receptie via e-mail en uw probleem uitleggen. Wij bekijken dan de mogelijkheden. 


Ik verkeer in een bijzondere situatie, waar kan ik terecht? 
Alle vragen over de bezoeken kan je stellen via receptie@magnolia-jette.be. Andere vragen of opmerkingen kunnen via het volgende adres gemeld worden info@magnolia-jette.be . Magnolia wenst u een fijn weerzien en een aangenaam bezoek.